برچسب: کاسبان تحریم

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات واسلامشهر در مجلس گفت: آنهایی که می گویند آمریکا عوض شده است اگر نفوذی نباشند نفهم هستند.