برچسب: چین

روسیه و چین در حالی از اجرای اولین عملیات گشت مشترک هوایی دو کشور خبر دادند که این عملیات باعث افزایش نگرانی و واکنش کره جنوبی و ژاپن از جمله با شلیک صدها تیر اخطار از سوی نیروی هوایی کره جنوبی و بالا گرفتن تنش میان این کشورها شد.