برچسب: پنهانکاری

“بی‌صبرانه منتظریم تا ببینیم نمایندگان مجلس دهم موفق می‌شوند با تصویب طرح «اعاده اموال نامشروع» به یکی از اصلی‌ترین آرمانهای انقلاب اسلامی و مطالبات دائمی مردم جامه عمل بپوشانند؟!”