برچسب: وزیر اطلاعات

وزیر اطلاعات

وزیر محترم اطلاعات، پس از مطالعه یادداشت قبلی من در مورد «ضرورت اصلاح فرآیندهای امنیتی» و انتقاد از برخورد غیراصولی با سرکار خانم طاهره قیومی، رئیس مرکز ارتباطات، اطلاع‌رسانی و تبلیغات ریاست جمهوری نامه‌ای خطاب به من مرقوم فرمودند. .

وزیر اطلاعات گفت: باید دقت کنید و ببینید چه کسانی را بیشتر مورد حمله قرار می دهند، به چه کسانی بیشتر تهمت می زنند و چه کسانی بیشتر له می شوند و بنابر کلام حضرت امیر به آن کاندیداها رای بدهید تا بدین وسیله افرادی که کارهای خلاف شرع را انجام می دهند به اهداف خود نرسند.