برچسب: نظام بانکی

بانکداری

سود و بهره بانکی از مشکلات بزرگ اقتصادی است که مخالفان جدی دارد، حالا اولتیماتوم مجلس برای کاهش نرخ سود وام بانکی پایان یافته و باید دید آیا بانکها نرخ سود وام های خود را پایین می آورند.

محسن اراکی

امروزه چرا خروجی بانک‌ها یک خروجی عجیبی و غریبی است؟ این نظام بانکی به شورای نگهبان رفته است و شورای نگهبان هم گفته است که این نظام بانکی هیچ اشکال شرعی ندارد. اما این نظام بانکی تبدیل به بدترین نظام بانکی در سطح جهان شده است!