برچسب: مسکن مهر اسلامشهر

نوید عباسی

سرپرست معاونت امور فنی و عمرانی فرمانداری اسلامشهر گفت: بمنظور تحویل رسمی سایت مسکن مهر ضیاء‌آباد به شهرداری اسلامشهر و تنظیم صورتجلسه تعهدات متقابل اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری اسلامشهر طی مهلت یک ماه تعهدات طرفین اجرایی گردیده و سایت به صورت رسمی تحویل شهرداری اسلامشهر خواهد شد.