برچسب: محمد جواد ظریف

محمدجواد ظریف

وزار امور خارجه کشورمان گفت: فرانسه یکی از شرکای نزدیک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مخصوصا بعد از برجام است ، همکاریهای بسیار خوبی در زمینه گسترش تولید و کمک به اشتغال بین ایران و فرانسه در ایران انجام شده و همطینور درباره اجرای برجام صحبت خواهیم کرد.

ظریف

وزیر امورخارجه کشورمان با انتشار پستی در توئیتر خود به ادعای روز یکشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران در عربستان سعودی واکنش نشان داد.