برچسب: قطار حومه ای

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان اینکه مطالعات خط متروی تهران اسلامشهر نیز  به اتمام رسیده، گفت: البته اتصال تهران به اسلامشهر در دو بخش متروی تهران – اسلامشهر و قطار حومه‌ای تهران – اسلامشهر پیگیری می‌شود و برای قطار حومه‌ای تقریبا ۴۰۰ میلیارد تومان از محل درآمدی وزارت راه و […]