برچسب: عقیقه

علی-قلی-پور

رئیس حوزه علمیه امام صادق (ع) اسلامشهر گفت: : افرادی که برای تحصیل به اینجا مراجعه می‌کنند اکثرشان قصد خدمت دارند. بخشی از افرادی که برای تحصیل مراجعه می‌کنند به دلیل امنیت حوزه است خانواده‌ها به حوزه اعتماد دارند و اینجا فرزندانشان در آرامش هستند.