برچسب: عراق

روادید-اربعین

جانشین ستاد اربعین نیروی انتظامی با اشاره به فراهم‌بودن تمام امکانات در مرز خسروی از مسدودبودن این پایانه مرزی خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۶۰ گیت کنترلی در سه مرز شلمچه، چزابه و مهران به‌صورت ۲۴ساعته فعال هستند.

اربعین حسینی

رئیس کمیته مشارکتهای مردمی و پذیرش زوار اربعین حسینی(ع) با بیان اینکه یک‌هزار و ۳۵۰ پروانه موکب‌داری صادر شده است، گفت: امسال نزدیک به ۱۲۰میلیون پرس غذا در مدت ۲۰ روز تقدیم زائران حسینی خواهد شد.