برچسب: صلح

آمریکایی‌ها به خوبی می‌دانند چنان چه قبل از خروج نیروهای‌شان بتوانند موضوع آتش‌بس و مذاکرات مستقیم میان دولت افغانستان و گروه طالبان را به نتیجه برسانند، برنده یک طرفه بازی خواهند بود زیرا از این طریق تمام مشروعیت طالبان را زیر سؤال خواهند برد.