برچسب: شیرخوارگان

معاون تعلیم تربیت ناحیه مقاومت بسیج سیدالشهدا اسلامشهر با تاکید بر لزوم ایستادگی در مقابل دشمن گفت: دشمن به فکر صلاح و خیر اسلام و مسلمین نبوده و نخواهد بود او برای اینکه ما تسلیم شویم و نفع بیشتری ببرد  و برای اینکه آزار و اذیتی برای خود در دنیا نبیند این کار را انجام می دهد.