برچسب: شورای شهر

محمودی شاه نشین

رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی کشور گفت: اگر جایی اشتباهی رخ داده و یا خدای نکرده عددی در شعبه جابجا شده باشد و نیم درصد اختلاف در آراء وجود داشته باشد کل انتخابات در آن شهر را ابطال می کنم.