برچسب: شهرداری

اورینب مسرور رئیس شورای اسلامی شهر اسلامشهر که در سال های گذشته خبر از اجرای پارک بانوان و ایجاد خانه دختر داده بود، اظهار کرد:
ضرورت دارد در شهر اسلامشهر شهر دوستدار کودک ایجاد شود.

طبق گزارش واحد خبری اسلامشهر خبر امتحانات پایان ترم بانوان یکشنبه ۲۹ دی ماه در دارالقرآن شهرداری اسلامشهر برگزار شد که نتایج آن ۲۶ بهمن ابلاغ خواهد شد که افرادی که حد نصاب نمره را کسب نموده باشند مجوز ورود به سطح بالاتر را دارند‌