برچسب: شهرداری چهاردانگه

شبکه برق چهاردانگه

رئیس اداره برق چهاردانگه با بیان اینکه شبکه برق چهاردانگه یکی از قدیمی‌ترین شبکه های برق تهران است افزود: برخی از مردم به این دلیل که نمی‌خواهند تیر برق جلوی خانه یا محل کار آنها نصب شود یا به دلیل اینکه نصب تیر برق و عبور جریان برق به سلامتی آنها آسیب می رساند نمی‌گذارند که شبکه توزیع برق چهاردانگه بهینه و نوسازی شود.

شهردار جدید چهاردانگه در اولین مصاحبه خبری خود اصلی ترین اولویت کاریش را اصلاح خدمات شهری و ساماندهی نیروهای شهرداری دانست و از صرفه جویی ۱۵۰ میلیونی در اضافه کاری های غیر نیاز در ماه اول حضورش در شهرداری خبر داد.