برچسب: شهرداری اسلامشهر

شهردار اسلامشهر با بیان اینکه شهر به کارگاه پروژه های عمرانی تبدیل شده است، گفت: درسال ۱۳۹۶ شهرداری اسلامشهر برای خرید یک دستگاه نردبان بلندمرتبه برای تجهیز سازمان آتش‌نشانی، مبلغ ۲ میلیارد تومان به حساب سازمان همیاری شهرداری‌های کشور واریز کرده‌ که تاکنون علی‌رغم نیاز شدید این دستگاه تحویل شهرداری اسلامشهر نشده است و کمبود این دستگاه در حریق اخیر شهر لبنیات مشهود بود.

پرونده موقوفه حاج رجبعلی امیری یکی از پرچالش ترین و در عین حال خسارت بارترین دعاوی حقوقی علیه شهرداری اسلامشهر بود که پس از شش سال پیگیری حقوقی نهایتاً با رای شعبه اول دیوان عالی کشور به اعاده و تثبیت حقوق شهرداری منجر شد.