برچسب: شهرداری اسلامشهر

نوید عباسی

سرپرست معاونت امور فنی و عمرانی فرمانداری اسلامشهر گفت: بمنظور تحویل رسمی سایت مسکن مهر ضیاء‌آباد به شهرداری اسلامشهر و تنظیم صورتجلسه تعهدات متقابل اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری اسلامشهر طی مهلت یک ماه تعهدات طرفین اجرایی گردیده و سایت به صورت رسمی تحویل شهرداری اسلامشهر خواهد شد.

کمپ ایرانیان

عضو هیئت امنای کمپ ایرانیان با بیان اینکه هزینه دریافتی از بیماران کفاف هزینه های مرکز را نمی دهد افزود: اگر بخواهد با این شیوه پیش برود مجبوریم مرکز را تعطیل کنیم. شما تقدیرنامه‌های ما را نگاه کنید از هر جایی که شما بگوید ما تقدیرنامه داریم ولی به هیچ دردی نمی‌خورد. اگر این مرکز را نمونه اسلامشهر معرفی می‌کنید بیایید کمک کنید تا این مرکز روی پا بماند.

احمدآباد-مستوفی--و-معدن

نشریه شهرنامه در کانال تلگرامی خود نسبت به وجود چند معدن در احمدآباد مستوفی  و تاثیر آن بر طبیعت این شهر انتقاد کرد. به گزارش اسلامشهرخبر، نشریه شهرنامه در کانال تلگرامی خود نوشت: شاخصه ورودی شهر احمدآباد مستوفی، وجود سه معدن با نام های تهران شن، طباطبایی و برجردی می باشد که وجود تپه های […]

همایش شورا جوانی و مشارکت حداکثری

فرماندار اسلامشهر گفت: هر انتخابی اگر آگاهانه و عالمانه باشد قطعا انتهای آن موفقیت است اگر انتخاب از روی آگاهی صورت نگیرد دچار مشکل خواهیم شد. جوانان ببینید و بررسی کنند و در انتخابات حضور حداکثری داشته باشند.