برچسب: سارق

دستگیری

رئیس پلیس آگاهی استان از اجرای مرحله دوم طرح عملیاتی کنترل صنوف و مبارزه با مالخران در شهرستان های غرب استان تهران در سه روز گذشته و دستگیری ۴۷ مالخر و ۱۱ سارق خبر داد.