برچسب: رییس مجمع اصلاح طلبان اسلامشهر

رییس مجمع اصلاح طلبان اسلامشهر گفت: متاسفانه اخیرا بحث قطار شهری مطرح شده است که نارضایتی عموم را در پی داشته است؛ قطار شهری مشکل اسلامشهر را حل نخواهد کرد؛ ضمن اینکه امکان اجرایی شدن این طرح در اسلامشهر غیرممکن است.