برچسب: روستا

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به اختصاص ۲۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی پیش‌بینی کرد که تا پایان امسال ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در روستاها ایجاد شود.

همانطور که بهجت خانم لیوان خنک شربت داخل سینی را به سمتم تعارف می‌کند در کنارم می‌نشیند، عطر شربت داخل سینی و گرمای تابستان مرا برای سرکشیدن لیوان پراز شربت و پریخ و تگرگی بهجت خانم بیش از پیش وسوسه کرده، خوش آمد می‌گوید و این‌بار قاچی از هندوانه را به چنگال زده و به دستم می‌دهد، طاقچه پر از گلدان‌های شمعدانی و پنجره باز شده به سمت طبیعت و کوهساران خانه بهجت خانم حس و حال زیبایی را به سلول‌های وجودم تزریق می‌کند.

روستا کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که توسط مدیر روستا یا دهیار اداره می‌شود.این دهیارها در مراکزی به نام دهیاری مشغول به کار هستند و براساس آخرین آماردر حال حاضر بیش از ۳۷ هزار دهیاری در روستاهای کشور تشکیل شده است که به حدود ۱۹ میلیون نفر جمعیت روستایی خدمات ارائه می‌دهند.