برچسب: رئیس جمهور

حسن روحانی

در حالی که بعد از یک سال از عمر دولت دوازدهم، برخی از وزیران به اداره امور اقتصادی انتقاد کرده‌اند، رئیس‌جمهور در سخنرانی‌های چند ماه اخیرش چنین وزرایی را ناامید خواند؛ اما در عمل آقای روحانی ناکارآمدی تیم اقتصادی‌اش را به‌رخ می‌کشد.

طحان نظیف

یکی از مهم ترین موضوعاتی که این روزها پیش روی رئیس جمهور قرار دارد، مسئله تعیین وزرا و ترکیب کابینه جدید است. فشارهای سیاسی برای سهم خواهی از رئیس جمهور و تصاحب تعداد بیشتری از وزارتخانه ها از همان روزهای بعد از انتخابات آغاز شد. در میان این کشمکش های سیاسی شایعه دخالت رهبری در انتخاب تک تک اعضای کابینه بر التهاب این فضا افزود.

یدالله جوانی

آیا ملاک امر و نهی های آقایان، دور کردن مردم از جهنم و نزدیک کردن آنان به بهشت است؛ یا ملاک چیز دیگری شده است؟به نظر نگارنده آقایان کاری به بهشت و جهنم مردم ندارند. آنان بعضاً هر کار و حرف رای آور را معروف، و هر کار و حرف رای سوز را منکر می پندارند!

امین زاده

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: رسانه‌ها هر روزه بنده را به‌عنوان وزیرِ یک حوزه معرفی می‌کنند و بدون شک پیشنهاداتی در این زمینه وجود دارد، اما چیزی قطعی نیست.