برچسب: دروغ

اربعین حسینی

 به هیچ وجه پیشنهاد نمیکنم که فضای مجازی را ببوسیم و کنار بگذاریم ، بلکه به نظر حقیر باید در فضای مجازی فعال باشیم که صحنه جدید رویارویی حق و باطل است .

رحیم‌پور ازغدی

گروه استان‌ها‌_عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به بیانیه اخیر مقام معظم رهبری موسوم به گام دوم انقلاب، گفت: چشم‌انداز تمدن‌سازی دینی جدید را می‌توان نقطه کانونی بیانیه گام دوم انقلاب که مقام معظم رهبری منتشر کرده‌اند، دانست.