برچسب: دام زنده

رئیس اداره دامپزکشی شهرستان اسلامشهر با اشاره به فعالیت جگرکی های سیار و غیرمجاز گفت: متولی اصلی برخورد با این افراد شهرداری است قانون می گوید دامپزشکی جایی را می تواند ورود پیدا کند که زیر نظرش باشد.

خرید گوشت

رییس سازمان دامپزشکی اعلام کرد که هیچ نگرانی بابت بیماری تب کریمه کنگو نباید در جامعه ایجاد شود البته مردم باید نکات بهداشتی و ایمنی را برای جلوگیری از ابتلا به این بیماری رعایت کنند.