برچسب: دادستان تهران

دادستان تهران

دادستان تهران تعداد پرونده‌های مفتوح در خصوص جرایم انتخاباتی را ۱۸۰ فقره پرونده اعلام کرد و گفت:این تعداد از سوی هیات نظارت بر انتخابات و یا شکایات واصله از سوی ستادهای انتخاباتی مفتوح شده و نیمی از شکایات واصله از دستگاه‌های دولتی و نیمی از سوی ستادها است .