پایگاه خبری اسلامشهرخبر

حجاب اجباری بایگانی - پایگاه خبری اسلامشهرخبر
  • تهاجم فرهنگی با واژه‌سازی در قالب مفاهیم فرهنگی

    برای اینکه یک مطلبی در اذهان مردم جای بگیرد، معمولا از یک واژه خاص استفاده میشود،که خود به خودبار منفی و یا مثبت آن کلمه یاد آور یک مطلبی است که شنونده را با یک پیش قضاوتی به سمت آن مفهوم ساختگی، هدایت میکند.

  • «دختران خیابان انقلاب»: شکست یک کمپین، شکست یک تفکر

    طراحان این کمپینها توجه نکرده‌اند که سطح آگاهی مردم حتماً تا آنجا هست که تفاوت میان «کنشها و اعتراضات مدنی» و «سربازگیری سیاسی اپوزوسیون» را کاملاً تشخیص دهند تا علی‌رغم اینکه ساختار بروکراتیک کشور را نیازمند ترمیم در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌دانند، صف خود را بوضوح از این کمپینها جدا کنند.

تبليغات
کانال تلگرام اسلامشهر خبر