برچسب: تحویل مسکن

مدیر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد استان تهران گفت: از ابتدای سال ۹۶ تاکنون ۱۱ منزل مسکونی تحویل مدد جودیان کمیته امداد اسلامشهر شد همچنین ۱۰۴ منزل مسکونی در این منطقه نیز تعمیرات جزئی و کلی داشته است.