برچسب: بیکاری

حق بیمه کارگری وپرداخت آن بوسیله کارفرمایان از مشکلات قدیمی عرصه کار وتلاش در جامعه است و همیشه گریبان کارگران را بیشتر در بخش خصوصی گرفته است ودرظاهر قصد رفع شدن هم ندارد.

چرا چنین شد؟ چه شد که صنعت مهم، کاربر و غیرتکنولوژیک پوشاک که می توانست سهم بسیار مهمی در ایجاد اشتغال (در کشور ما که از بیکاری بالا رنج می برد) داشته باشد بطوریکه حتی بعنوان یکی از مزیت های نسبی کشور در دهه ۷۰ مطرح بود، نه تنها از بین رفت، بلکه بازی را به کشوری همانند ترکیه باختیم و برندهای ترک بازار ما را در کنار چینی ها تصرف کردند؟

عضو کمیسیون انرژی مجلس مجلس با بیان اینکه مردم همچنان از عملکرد بانک مرکزی ناراضی هستند و شکایت دارند، گفت: نمایندگان مجددا طرح سوال از رئیس جمهور با محوریت مشکلات موسسات مالی – اعتباری را تهیه کردن که برای پس نگرفتن امضاهای سوال از رئیس جمهور، از نمایندگان تعهد اخلاقی گرفته شد.

اقتصاد ایران

امسال، سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» است. پنج سال از اعلام سیاست های کلی رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی گذشته است. اکنون این سیاست ها به صورت قانون درآمده است، اما متأسفانه دولت کارنامه موفقی در عمل به این سیاست ها نداشته است.

قالیباف

قالیباف با تاکید بر مبارزه با ظلم گفت: آزادی که امروز در نظام اسلامی ماست، از افتخاراتی است که به برکت انقلاب نصیب کشورمان شد. اگر هم اشکالاتی هست نباید بر عظمت این نظام سایه بیاندازد.