برچسب: بودجه

پزشکیان

نایب رئیس مجلس گفت: مشکل ما این است که زیرساخت برای ارزیابی شرکت‌های دولتی نداریم، زیرا اگر سیستم وجود داشته باشد اجازه انحراف نمی‌دهد، اما زمانی که سیستم اجازه انحراف را می‌دهد یعنی نظارت‌ها اثربخشی لازم را ندارد.

محمدکاظم انبارلویی

امروز دولت حامیانی دارد که به صورت شراکتی عمل می‌کنند و حمایت آنها کاسب‌کارانه است. باید کمک کرد دولت به سطحی قابل قبول از کارآمدی در حوزه اقتصاد برسد.