برچسب: به وقت شام

چند سال پیش شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که پیش‌بینی آوینی در مورد حاتمی کیا به وقوع بپیوندد، اما امروز خیلی‌ها بر این حقیقت صحه‌ می‌‌گذارند که آقا ابراهیم همان است که سید مرتضی توصیفش کرد.

سلیمی‌نمین

پرداختن به موضوع داعش به‏ویژه بعد از شکست آن‏، که بار دیگر سردمداران سرمایه‏داری را ناگزیر کرد به‏طور مستقیم در حمایت از این پدیده نیابتی وارد میدان شوند، از جمله مصادیق شکستن خط‏قرمزها برای بعضی حتی در داخل کشور است.