برچسب: انرژی اتمی

مقام سابق آمریکایی

مقام سابق آمریکایی و مدیر فعلی برنامه خلع سلاح و منع اشاعه مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در یادداشتی پیشنهاد داده بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران به امری عادی تبدیل شود.