برچسب: انتخابات

سعید جلیلی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه انتخابات؛ مراجعه به آرای عمومی بود تصریح کرد: شما که اعتماد مردم را در انتخابات جلب کردید امروز باید بگویید در برابر اعتمادی که مردم به شما کردند در این چند سال چه کرده‌اید.

آنچه در چند ماه اخیر در طبقات اجتماعی اصلاح‌طلبان رخ داده به خوبی نشان می‌دهد که این بدنه به شدت در حال تضعیف است و ممانعت از سرخوردگی بدنه اجتماعی به چالش امروز این جریان سیاسی تبدیل شده است؛ .

ناصر ایمانی با اشاره به انتقادات مکرر اصلاح طلبان، دولت روحانی را قسمتی از پازل استراتژی دوگانه اصلاح طلبان دانست و گفت: ترس از دست دادن بدنه اجتماعی جریان اصلاحات پس از عدم نتیجه پیش بینی شده حاصل از برجام در بین این جریان سیاسی رسوخ پیدا کرده و به همین منظور سعی شده تا موفقیت های برجام را به نام خود کرده و نقایص آن را به نام دولت بزنند.

دادستان تهران

دادستان تهران تعداد پرونده‌های مفتوح در خصوص جرایم انتخاباتی را ۱۸۰ فقره پرونده اعلام کرد و گفت:این تعداد از سوی هیات نظارت بر انتخابات و یا شکایات واصله از سوی ستادهای انتخاباتی مفتوح شده و نیمی از شکایات واصله از دستگاه‌های دولتی و نیمی از سوی ستادها است .