برچسب: انتخابات

نتایج انتخابات پیش روی استانبول، هم برای حزب عدالت و توسعه و ائتلاف جمهور و هم برای مخالفین، از اهمیت حیاتی برخوردار است و می‌تواند موقعیت آنها را در سالیان آتی تحت تاثیر قرار دهد.

طرح استانی‌شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، باوجود اینکه به‌ تصویب اکثریت نمایندگان پارلمان رسیده، است، اما هنوز ایراداتی دارد که یکی از ایرادات آن این است که این طرح با عدالت انتخاباتی منافات دارد.