برچسب: اقتصاد4

در ماه های منتهی به سال ۹۹، نرخ رشد بیکاری از سوی دولت نزولی اعلام شد ولی با وقوع کرونا در ایران، شاهد رقم های نگران کننده ای در حوزه بیکاری و افت و خیز کسب و کارها هستیم.