برچسب: اسلامشهر

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اسلامشهر گفت: در ابتدای سال به تا حال ۳ موقوفه جدید در شهرستان اسلامشهر به ثبت رسیده است.

مستند واجب فراموش شده در اسلامشهر تهیه شده است، این مستند با مشارکت مردم اسلامشهر به بررسی یک حدیث در مورد این واجب بزرگ می پردازد.

رئیس اداره محیط زیست اسلامشهر با اشاره به اینکه در ۶ ماهه نخست سال ۳۵۰ پایش محیط زیستی انجام شده است گفت: از این تعداد ۲۰ واحد صنعتی و تولیدی به علت عدم توجه به الزامات محیط زیستی و ایجاد آلایندگی در لیست صنایع آلاینده قرار گرفتند.