برچسب: اسلامشهر

نشست تخصصی نماینده مردم در مجلس با کارشناسان مسائل آب شرب و کشاورزی که با حضور بختیاری مدیرعامل آبفای استان تهران و هیئت همراه وی و بحیرایی مسئول جهاد کشاورزی شهرستان اسلامشهر برگزار شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از وعده شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه در خصوص افتتاح ایستگاه مترو واوان حدفاصل ایستگاه شاهد و فرودگاه امام خمینی در خرداد ماه سال ۱۴۰۰ خبر داد.