برچسب: استانبول

نتایج انتخابات پیش روی استانبول، هم برای حزب عدالت و توسعه و ائتلاف جمهور و هم برای مخالفین، از اهمیت حیاتی برخوردار است و می‌تواند موقعیت آنها را در سالیان آتی تحت تاثیر قرار دهد.