برچسب: آمار خودکشی در آمریکا

میزان مرگ‌ومیر ناشی از خودکشی در آمریکا طی ۱۸ سال اخیر به‌شدت افزایش یافته است، و در بیش از نیمی از موارد، قربانیان سابقه‌ای در زمینه بیماری‌ها یا اختلافات روانی نداشته‌اند.