برچسب: آتش نشانی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اسلامشهر  ۶۸ آتش نشان جوان استخدام میکند به گزارش اسلامشهرخبر، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اسلامشهر، بر اساس مجوزهای صادره از سوی شورای شهر ، استانداری تهران و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، ۶۸ نفر از پرسنل موردنیاز تخصصی و فنی خود را از […]

همه باید به آموزش الفبای ایمنی بپردازند

مدیر عامل سازمان آتش نشانی اسلامشهر گفت: همانطوری که مربیان و آموزگاران فرزندان خود را ترغیب به آموختن علم و الفبای آن می کنند باید تمام متولیان امر باید به بحث آموزش الفبای ایمنی بپردازند.