رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه مواضع روسیه نسبت به سوریه تغییر نکرده است، گفت: اینکه برخی گفته‌اند انقلاب از اوین آغاز می‌شود، به نظر من برخی از افراد بیسواد هستند و نباید جواب این افراد را داد.

وقتی شعار “زنده باد مخالف من” توسط رئیس دولت اصلاحات در دانشگاه تهران طنین انداز شد، صدای کف و سوت ها بود که بلند شد، سال ها پس از آن، مشخص شد مخالفان اصلاح طلبان به چه سرنوشتی دچار شدند.

اصلاح‌‌طلبان از همان بدو تاسیس ندا، اتهاماتی نظیر قدرت‌طلبی، موازی‌کاری، سازش‌پذیری و شکاف‌اندازی را نثار موسسین و دست‌اندرکاران این حزب کردند؛ با ترور شخصیت و ارعاب و اتهام سعی کردند اعضای ندا را زیر بیرق افراطیون به صف کنند.

رئیس‌جمهور گفت: در خاورمیانه یک عده نادان، ناآگاه و یا مزدور به نام اسلام و جهاد خشونت می‌کنند و مسجد و کلیسا و معبد را نابود می‌کنند.