مجتمع سینمایی گلشهر، ورزشگاه شهید همت، فرهنگسرای شهرک قدس، ورزشگاه بانوان چهاردانگه، سالن ورزشی بانوان گلشهر، استخر شهیدمدرس، مرکز فنی و حرفه ای و ساختمان سرای محله پروژه هایی هستند که برخی تا یک دهه قدمت دارند و حرفی هم از روش تامین اعتبار وتکمیل آنها نیست.