شاید عید باشد و یا برخی ایام تابستان که کوله باری بسته و چند روزی در قالب راهیان نور مهمان شهدا شویم و یا یادواره‌ای به یاد شهدا و چند ساعتی گذراندن در فضایی شهدایی، گذراندن یک درس اختیاری دو واحدی به نام دفاع مقدس در دانشگاه و …

حمید شاکرنژاد گفت:تشنگی کم‌کم حالت مرگ ایجاد کرد؛ طوری‌که همه خودمان را برای مردن آماده کرده بودیم. همه در شرایط مشابه بودیم و کسی نبود که چنین احساسی نداشته باشد؛ برخی‌ها خودشان را کنترل کردند اما بعضی نه‌.

با توجه به در پیش بودن محاکمه بابک زنجانی، پیش بینی می شود که اتاق فکر جریان موسوم به اصلاحات و رسانه های آن، نهایت سعی خود را در بهره برداری سیاسی از این محاکمه به ویژه در قالب سناریوهای انتخاباتی به عمل خواهد آورد.

قلم قاصر از شرح و بیان زوایای فاجعه منا است؛ تصاویر، فیلمها و اخبار منتشر شده از این فاجعه، اشک را بر چشمان هر بیننده دلپاکی جاری کرد و بغض را در گلوی همگان نشاند. این رخداد خونین، چند روز پس از اتفاق اسفناک سقوط جرثقیل در مسجدالحرام و کشته و زخمی شدن صدها تن […]