رییس سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید ایرانسل باید طبق پروانه خود، ۲۱ درصد سهامش را از طریق بورس واگذار کند اما متأسفانه به رغم پیگیری‌های انجام شده هنوز این اقدام صورت نگرفته است.

اگر دوستانم این آرزوی من را برآورند ممنونم و ان‌شاءالله در اجر آن شریک خواهند بود. لابد دوستانم در تربیت فرزندانم _ که مسئولیت تربیت آن‌ها را به خاطر کارهای عمومی نتوانسته‌ام به‌خوبی انجام دهم _ توجه مبذول خواهند نمود.

خیلی خوب و دقیق جزئیات را به خاطر دارد. مادر وقتی از خاطراتش با مهدی می‌گوید، هیچ چیز را از قلم نمی‌اندازد. حتی از «مامانی» گفتن او در کسوت فرمانده یک پادگان که خاضعانه در مقابل محبت مادر زانو می‌زند.

معاون امنیتی و انتظامی و دبیر شورای امنیت کشور گفت: هیچ‌گونه بمب‌گذاری در کشور انجام نشده و تمامی گروه‌هایی که اهداف بمب‌گذاری در کشور را داشته‌اند نتوانسته‌اند از مرزها وارد ایران شوند.