یکی از نامزدهای قانونی انتخابات هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال از تقدیم دادخواست خود مبنی بر صدور دستور موقت برای توقف برگزاری انتخابات هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و ارجاع آن به هیئت تخصصی دیوان خبر داد.

کاهش قدرت خرید مردم، کاهش تقاضای خرید، بی رونقی بازار در نتیجه کرونا و افزایش قیمت‌ها به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه از جمله دلایلی است که بازار صنعت پوشاک کشور را با چالش جدی مواجه کرده است.

سؤال این است که پس از تجربه شکست حزب جمهوری اسلامی در برپایی یک حزب الهی آیا ممکن است در گام دوم انقلاب نخبگان سیاسی کشور جمع شوند و این وظیفه بر زمین مانده انقلاب یعنی یک سازماندهی اسلامی جدید برای پیاده کردن آرمان‌های انقلاب را به سرانجام برسانند.