پربازدید

در آخرین روزهای سال ۹۶ مردم از آرزوهای محقق شده و نشده خود  صحبت می کنند.در این گزارش تکان دهنده؛ نظرات مردم در مورد میزان امیدواری برای گشایش در سال جدید را می شنوید.