مطالب این دسته

بانوی ورزشکار اسلامشهری گفت: متأسفانه امکانات شهرستان در حد قهرمانان بین‌المللی نیست و بیشتر در حد یک ورزشکار معمولی است و ورزشکاران حرفه‌ای به خوبی حمایت نمی‌شود.