مطالب این دسته

پهلوان سمیرا نه به دنبال زورآزمایی است و نه در پهلوانی ادعایی دارد. حتی خودش را لایق حضور در گود زورخانه هم نمی‌داند؛ اما با همه این اوصاف اولین زنی است که نشان پهلوانی را در طول تاریخ ورزش باستانی دریافت کرده است.

بانوی ورزشکار اسلامشهری گفت: متأسفانه امکانات شهرستان در حد قهرمانان بین‌المللی نیست و بیشتر در حد یک ورزشکار معمولی است و ورزشکاران حرفه‌ای به خوبی حمایت نمی‌شود.