پربازدید

تصور کنید ۳۰ سال پیش و در دهه شصت خانمی را در خیابان می‌دیدید که یک مانتو به تن دارد که هیچ دکمه‌ای ندارد و شلوار لی پوشیده و در کمال تعجب تکه‌هایی از آن شلوار هم نباشد یعنی قیچی شده باشد نه از فقر که از عمد.

حجم سفر در کشور ما زیاد است.سفر با وسایل مختلف بسته به ایام گوناگون، قیمت های متفاوتی دارد. نگاهی به قیمت های متفاوت بلیط ها انداختیم تا ببینیم چه قدر باید برای سفر در تابستان۹۵ خرج کرد؟

ما افغانستانی‌ها سی و هفت هشت ساله که جنگ شده زندگی‌مان. از خانه که بیرون می‌آییم برای یک لقمه نان برای زن و اولادمان، نمی‌دانیم برمی‌گردیم خانه‌ای مانده یا نه، نمی‌دانیم برگردیم زن و اولادی داریم یا نه. اولادمان را که مدرسه می‌فرستیم، نمی‌دانیم خبرش می‌آید یا خودش می‌آید…