مطالب این دسته

فرزند دبیر شورای نگهبان گفت: حرف‌ها و درخواست‌های مردم درباره رد صلاحیت‌ها را به حاج آقا منتقل می‌کنیم اما ایشان تحت‌تاثیر من و امثال من قرار نمی‌گیرد اما هرموقع ببینند حقی ضایع می‌شود به موضوع وارد می‌شوند.

معاون شورای عالی آموزش و پرورش گفت: با اجرای طرح رتبه‌بندی و طبقه‌بندی معلمان در چهار رتبه حداقل ۱۵۰ هزار تومان و حداکثر حدود ۶۰۰ هزار تومان به حقوق آنها اضافه می‌شود.

استراتژی خلق شخصیت‌های کارتونی و ارائه آن‌ها در انیمیشن‌ها در قالب عروسک و نوشت‌افزار و نیز تبلیغ شخصیت در تبلیغات رسانه‌های عمومی از جمله مباحث مهمی بود که مورد مداقه و بحث قرار گرفت. هر کدام از بخش‌های مختلف این فرآیند متولی خاص خود را دارد. در واقع این حرکت مثل یک بازی دومینو است […]