مطالب این دسته

نخستین جشنواره ملی اقوام و عشایر در اسلامشهر ️به مناسبت هفته فرهنگی این شهرستان از ۲۷ بهمن آغاز به‌کار کرده و با بوی نان‌های محلی و طنین موسیقی اقوام ایرانی رنگ و بویی خاص به این دیار جنوب غرب تهران داده است.

هستند فرزندانی که سایه پدر بر سر ندارند و این روز را با خاطرات حضور پدر با حزنی توصیف‌نشدنی سپری می‌کنند، حزنی که در پس آن لبخندی است که نمی‌توان آن را لبخند شادی نامید.