مطالب این دسته

فرمانده سپاه اسلامشهر گفت:طرح شهید حاج قاسم سلیمانی که طبق توافقات مجموعه بسیج با وزارت بهداشت است، طرح غربالگری و جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در سطح شهرستان اسلامشهر از این هفته با کمک بسیجیان آغاز خواهد شد، همچنین بیش از ۱۰۰ نفر از داوطلبین برای کمک به کادر درمان آموزش های کافی را دیده اند و آماده کمک رسانی هستند.

اورینب مسرور رئیس شورای اسلامی شهر اسلامشهر که در سال های گذشته خبر از اجرای پارک بانوان و ایجاد خانه دختر داده بود، اظهار کرد:
ضرورت دارد در شهر اسلامشهر شهر دوستدار کودک ایجاد شود.