مطالب این دسته

رئیس شورای عالی جنگل از تدوین برنامه‌های مدیریتی و حفاظتی ویژه برای حفظ میراث جهانی جنگل‌های هیرکانی خبر داد و گفت: به‌طور قطع برای این کار دولت اعتبارات ویژه‌ای در نظر خواهد گرفت علاوه بر آن برای حفاظت از این نقاط از اعتبارات بین‌المللی نیز می‌توانیم استفاده کنیم.

دخترک در حالی که پشت مادرش مخفی شد، واژه‌های نامفهومی را زمزمه می‌کرد، وقتی که به دقت از او سوال کردم که چه می‌خواهی به پدرت بگویم، گفت: «بابام کی میاد؟!»

صدور «مجوز فعالیت مجسمه‌سازی» با امضای مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی، موضوعی است که در هفته‌های گذشته حاشیه‌ساز شد و انتقاد برخی از هنرمندان را به همراه داشت. در همین راستا این بار رئیس انجمن مجسمه‌سازان ایران توضیحاتی را در این زمینه در اختیار ایسنا گذاشت تا فعالان عرصه مجسمه‌سازی به طور کامل از علت صدور این مجوز آگاه شوند.