مطالب این دسته

مصوبه طرح نوسازی و بازسازی صنایع بورسی و غیربورسی توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد که شامل تغییر تکنولوژی یا ماشین‌ آلات، اصلاح ساختار مالی و مدیریتی، سرمایه و … است.
مصوبه طرح نوسازی و بازسازی صنایع بورسی و غیربورسی توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد که شامل تغییر تکنولوژی یا ماشین‌ آلات، اصلاح ساختار مالی و مدیریتی، سرمایه و … است.