مطالب این دسته

زمان قبل می گفتند چرا احمدی نژاد می گوید این قطعنامه ها کاغذپاره است و در مناظره هایشان می گفتند ما حقوقدانیم. اگر کسی حقوقدان باشد می فهمد برخی کلمات بار حقوقی دارند.کسی که می گوید من حقوقدانم باید بداند کلمه به کلمه برجام بار حقوقی دارد.

وزیر نفت چندی پیش در دیدار با فعالان رسانه‌‌ای با اشاره به پرونده کرسنت افزود: نعمت‌زاده عوام هم یک بار صحبت کرد گفت ۱۸ میلیارد دلار جریمه شدیم، اصلاً از کجا آورد، الکی یک چیزی گفت، این رقم را که اعلام کرد کار به جاهای خیلی باریک رسید.

به گزارش اسلامشهرخبر، در حالی که روز گذشته سردار حسین همدانی، فرمانده مستشاری ایران در سوریه به شهادت رسید و همه روزنامه های از عبارت شهید برای فقدان این فرمانده بزرگ استفاده کردند، روزنامه رویش ملت در اقدامی توهین آمیز در عنوان اول خود نوشت:”سرتیپ حسین همدانی در سوریه کشته شد”! گویی این روزنامه توسط یکی از حامیان گروه های تروریستی نظیر داعش منتشر شده است!

چرا به جای ارائه دلیل و سند در مقابل مفاد گزارش کمیسیون برجام، به چگونگی تدوین آن متمسک می‌شوید؟! خب! بفرمائید کدام بخش از نقاط فاجعه‌آفرین که در گزارش به آن اشاره شده است را قبول ندارید و به چه دلیل؟!