پربازدید

علیرضا رحیمی

اگر هیات نظارت شهرستان به این نتیجه رسید که انتخابات به طور کامل ابطال شود، این پیشنهاد را باید به هیات نظارت استان پیشنهاد بدهد و هیات نظارت استان نیز اگر دلایل را کافی دید، پیشنهاد ابطال آن حوزه را به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات می‌دهد و با تایید هیات مرکزی نظارت بر انتخابات کشور ، ابطال انتخابات آن حوزه امکان پذیر است.

حمزه-محمدی-شهید-شفیعی

امام جمعه واوان گفت: تنها کشوری هستیم که مسئولانش از قدرت دفاعی اش در تلویزیون جلوی چشم ملت انتقاد می کنند و وقتی قدرت نظامی ما در دنیا نشان داده می شود مسئولانش انتقاد می کنند.همه کشورها از جمله آمریکا به قدرت خود افتخار می کنند .

قدیری ابیانه

کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه یکی از راه‌های برای بررسی صحت انتخابات قرار دادن آرای تک‌تک صندوق‌ها در اینترنت است، گفت: وزیر کشور گفته اعلام جزئیات آرا بعد از تأیید انتخابات توسط شورای نگهبان انجام خواهد شد و این یعنی زمانی که کار از کار گذشته باشد.

رحمانی فضلی

وزیر کشور گفت:‌هیچ کمبود تعرفه‌ای نداشتیم چرا که در هر شعبه بازرس و نماینده فرماندار و دیگر عوامل اجرایی حضور داشتند و این موضوع قابل پیش‌بینی و انجام فرایند مورد نظر بود و ما هیچ تعرفه جدیدی هم نفرستادیم چرا که امکانات لازم از قبل پیش‌بینی شده بود.