مطالب این دسته

علی اکبر ولایتی

رئیس هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تهدید آمریکا علیه سپاه جدید نیست و بدانند سپاه استوانه منطقه است. اگر سپاه نبود الان داعش توسعه داشت ولی سپاه نماد مقاومت است و حامیان داعش سپاه را تهدید می‌کنند.

شهید حججی

این روزها موج دلدادگی ایرانیان به ابرمردی به‌پاست که در رسالت سبز خود جسورانه به فراخوان سرخ لبیک گفت و ولوله‌ای عالم‌گیر به پا کرد.