مطالب این دسته

رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح اعلام کرد که پهپاد جاسوسی آمریکایی که توسط نیروهای نظامی کشور مورد هدف قرار گرفته و سقوط کرد به طور قطعی در آب‌های سرزمینی ایران بوده است و چهار مایل یا هفت کیلومتر داخل آب‌های سرزمینی کشور قرار داشته است.

 «نادرست بودن مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی» و «پرهیز آمریکا از رویارویی نظامی با ایران» از جمله محورهای مطالب امروز رسانه های کشور در ارتباط با روابط ایران و آمریکا است.