مطالب این دسته

حسین حیدری

مسئول مرکز راهبری  و ستاد اقشار سپاه سیدالشهدا استان تهران بابیان اینکه هم‌افزایی در اجرای برنامه‌های ۴۰ سالگی باید موردتوجه واقع شود گفت: شهرداری و اصناف و بسیج هرکدام جداگانه کار می‌کنند هم‌پوشانی ندارند و جزیره‌ای عمل می‌کنیم. اگر قرار است در سپاه اسلامشهر کاری انجام شود تا کف پایگاه مقاومت نیز باید این کار را انجام دهند.

هادی ایلکا

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سیدالشهدا ( ع)  اسلامشهر بابیان اینکه اندیشه انقلابی ایران امروزه به تمام دنیا صادرشده گفت : چیزی که دشمن را آزار می‌دهد این است که ایران امروزه قدرت منطقه نیست بلکه تولیدکننده و منبع قدرت برای دنیا است.

بانوی ورزشکار اسلامشهری گفت: متأسفانه امکانات شهرستان در حد قهرمانان بین‌المللی نیست و بیشتر در حد یک ورزشکار معمولی است و ورزشکاران حرفه‌ای به خوبی حمایت نمی‌شود.